Wat weet BKR over u?

Het BKR registreert in principe alle kredieten die u op uw naam heeft staan met een minimum looptijd van 3 maanden, tussen de €500 en €125.000. Per krediet of GSM abonnement worden de onderstaande gegevens bewaard:

Persoonlijke gegevens

 • Geboortenaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

Gegevens m.b.t. het krediet of telefoonabonnement

 • Het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden (bij een doorlopend krediet of mogelijkheid tot roodstaan op uw bankrekening wordt dus het maximale bedrag geregistreerd en niet het actuele saldo)
 • Startdatum van het krediet of GSM abonnement
 • De maand waarin volgens afspraak met de deelnemer de overeenkomst volledig moet zijn afgelost
 • De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd
 • Het soort overeenkomst
 • Eventuele bijzonderheden die zich voordoen tijdens de duur van de overeenkomst

Behalve kredieten worden dus ook GSM abonnementen in de meeste gevallen geregistreerd. Daarnaast worden niet alleen persoonlijke leningen en doorlopende kredieten geregistreerd, maar ook creditcards en de eventuele mogelijkheid tot roodstaan op uw bankrekening.

Hoelang bewaart BKR deze gegevens?

Gegevens van leningen en GSM abonnementen blijven nadat het contract is beëindigd nog 5 jaar bewaard bij het BKR. Ook eventuele achterstandcoderingen worden na de laatste wijziging nog 5 jaar bewaard.