Onterechte BKR codering

Het gebeurd nog al eens dat er fouten worden gemaakt door de instanties die gegevens doorgeven aan het BKR. Stel dat u ooit een betalingsachterstand heeft gehad die geregistreerd is bij BKR, maar niet of veel te laat is aangegeven dat deze achterstand is ingelost. Dan blijft deze melding vaak veel langer zichtbaar voor instanties die uw gegevens opvragen dan de bedoeling is. U kunt van dergelijke fouten veel hinder ondervinden bij de aanvraag van een lening, hypotheek of GSM abonnement.

Een onterechte BKR codering! Wat nu?

Een achterstandscodering kan vervelende gevolgen voor u hebben. Extra vervelend is het wanneer deze codering onterecht is. Als uw aanvraag voor een lening, hypotheek of GSM abonnement wordt geweigerd vanwege een achterstandscodering, dan doet u er goed aan om uw gegevens, zoals die bekend zijn bij het BKR, op te vragen. Bij uw bank kunt u hiervoor een formulier krijgen. Als u dit formulier invult en opstuurt ontvangt u binnen 10 werkdagen een uittreksel van uw gegevens die bekend zijn bij het BKR. Het opvragen van uw gegevens kost €4,50.

Indien er inderdaad sprake is van een achterstandscodering en u nog altijd van mening bent dat deze onterecht is, dient u contact op te nemen met de instantie die deze achterstand heeft gemeld. Contact met het BKR opnemen heeft in dit stadium nog geen nut. Zij mogen niet zomaar een codering verwijderen. Over het algemeen is het raadzaam om eerst telefonisch contact op te nemen met de instantie die verantwoordelijk is voor uw achterstandcodering. Zij kunnen dan aangeven op welke manier u bezwaar kunt maken. Meestal zullen zij u vragen dit schriftelijk te doen.

Geef in een nette brief aan waarom u van mening bent dat de achterstandscodering die zij bij het BKR hebben gemeld onjuist is en stuur deze naar het adres dat u door heeft gekregen van de betreffende instantie. Vraag tijdens het telefoongesprek waar u de brief het beste heen kunt sturen. Wanneer u uw brief naar het algemene adres stuurt is het maar de vraag of uw brief uiteindelijk op de juiste afdeling belandt. Bovendien boekt u hierdoor tijdswinst.

Op het moment dat u er niet uit komt met de instantie die de codering heeft gemeld kunt u pas bij het BKR aankloppen. Op de website van het BKR kunt u lezen welke stappen u dan dient te nemen. Kijk hiervoor op de volgende pagina: http://www.bkr.nl/IkenBKR.aspx?pid=93.