BKR coderingen – Welke coderingen zijn er?

Indien u een betalingsachterstand geeft of heeft gehad op uw lening of GSM abonnement is de verstrekker van de lening of het abonnement verplicht dit bij het BKR te melden. Mits de verstrekker deelnemer is van het BKR uiteraard. Dit heeft tot gevolg dat er bij de betreffende lening of abonnement een codering komt te staan. Deze krijgen BKR deelnemers die uw gegevens opvragen vanaf dat moment ook te zien als zij uw gegevens opvragen.

Op het moment dat u een betalingsachterstand van twee maanden of meer heeft en de verstrekker hiervan melding doet bij het BKR krijgt u een zogenaamde achterstandscodering (A-codering). Op het moment dat de betalingsachterstand is ingelost zal de verstrekker dit aangeven bij BKR en wordt uw A-codering omgezet naar een herstelcodering (H-code). Een dergelijke melding blijft vijf jaar bestaan. Zolang deze codering er staat zal het moeilijk zijn om een krediet af te sluiten. De verschillende coderingen worden nog onderverdeeld in de volgende categoriën:

  • Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
  • Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld.
  • Code 3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
  • Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.
  • Code 5: Er is een preventieve betaalregeling getroffen. Invoering per 1-1-2010. Is, in tegenstelling tot andere coderingen, tijdelijk van aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt deze verwijderd.